Tak, to jest przemoc!

Tak, to jest przemoc!

Uczmy dzieci reagować. Musi być więcej reagujących niż nękających – tylko wtedy mamy szanse polepszyć trochę świat.