Trener Umysłu
Oferta

Oferta

Rok szkolny 2021/2022

Program Pomocy dla Uczniów Szkół Podstawowych

Myślenie jest fajne.

Sprawnie funkcjonujące zdolności poznawcze to nie tylko dobre oceny w szkole, ale przede wszystkim samodzielność w myśleniu i działaniu.

Trening funkcji poznawczych

Zapraszam na Trening funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, koncentracji.

To nie są szkolne „przedmioty” – to są funkcje niezbędne w codziennym życiu.

Trening połączony może być z:

Mnemotechnikami – znajomość technik ułatwiających zapamiętywanie pozwala na bardziej efektywną, szybszą naukę;

grupa do 6 osób;

Ortografią – zajęcia kierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, głównie z dysortografią;

grupa do 4 osób;

Program Pomocy z zadaniem domowym – dla dzieci posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się, w tym o ryzyku dysleksji, zajęcia są indywidualne lub dla maksymalnie 2 uczniów;

Program Pomocy z zadaniem domowym – dla uczniów klas 4, bez opinii PPP , grupy 4 osoby.

Program Pomocy z zadaniem domowym

Dziecko należy stopniowo wdrażać do samodzielnego odrabiania zadań domowych. S t o p n i o w o . W przypadku dużych trudności albo niechęci do nauki powinno mieć ono świadomość obecności kogoś, kto czuwa nad tym, co dzieje się w jego zeszytach. My, Rodzice oczekujemy, że dziecko szybko zacznie brać samo odpowiedzialność za organizowanie sobie nauki w domu. Często brak czasu albo stresująca, wyczerpująca praca nie pozwala poświęcić tyle cierpliwości i zaangażowania ile byśmy chcieli. A dziecko dorasta do zadań jakie mu są stawiane w swoim tempie… Czasem pojawia się niechęć do nauki wywołana mniej lub bardziej licznymi niepowodzeniami w tym zakresie. A temu trzeba zapobiegać i przeciwdziałać jak najwcześniej, zanim ugruntuje się schemat.

Jestem Rodzicem. Jestem też Pedagogiem. Mogę pomóc.

Oferta stała

Dla dzieci i młodzieży

Ortografia. Kaligrafia. Warsztaty w grupie lub indywidualne zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, dysleksją, dysortografią i dyskalkulią. Nauka pisania dla najmłodszych. Doskonalenie umiejętności ładnego pisania dla starszych. Terapia. Terapia prokognitywna – Instrumental Enrichment. Poprawa funkcjonowania koncentracji oraz uwagi. Terapia ręki. Relax. Masaż Shantala dla Dzieci Starszych.

Efektywna Nauka – warsztaty dla Dzieci i Młodzieży

Rozwój Wypracowanie własnych metod uczenia się opartego na efektywnych technikach. Poznanie własnego, indywidualnego stylu uczenia się oraz dopasowanie właściwych dla siebie technik. Poprawa funkcjonowania pamięci, koncentracji oraz uwagi. Terapia Terapia prokognitywna. Terapia Instrumental Enrichment. Terapia ręki. Relax Masaż Shantala dla Dzieci Starszych. Aromatoterapia.

Instrumental Enrichment® – uczy myślenia.

 Rozwój 
Instrumental Enrichment® to inaczej uczenie myślenia strukturalnego, rozwijanie struktur poznawczych. 
To budowanie rozumienia relacji między rzeczami, zjawiskami i faktami, przez kojarzenie logicznych związków między nimi. 
Instrumental Enrichment® jest narzędziem odpowiednim do pracy  z dziećmi od lat 7, z młodzieżą a także z dorosłymi.
 


   
Terapia 
Instrumental Enrichment® używany jest do pracy z dziećmi mającymi trudności w zakresie koncentracji uwagi, ze zdiagnozowaną dysleksją, dyskalkulią, ADD, Zespołem Aspergera, trudnościami w zakresie pamięci i koncentracji uwagi. 
Terapia IE® daje dobre efekty również podczas pracy nad stymulowaniem rozwoju 
z dziećmi zdolnymi. 
Relax 
Instrumental Enrichment to metoda zwiększenia sprawności umysłowej. 
Wymagająca - ale efektywna. 
Relax po sesji - wskazany. 

Instrumental Enrichment ®
stanowi doskonałe narzędzie wspomagające rozwój zdolności poznawczych zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

Dla Seniorów

Poprawa funkcjonowania pamięci, koncentracji oraz uwagi. | Terapia Terapia prokognitywna – Instrumental Enrichment. Terapia ręki. | Relax Masaż Shantala dla Dorosłych. Aromatoterapia. Kaligrafia. Rozmowa.

Dla Instytucji

Jesteś pracodawcą? Tworzysz miejsce pracy przyjazne Rodzicom? Posiadasz pomieszczenie w firmie, które chcesz udostępnić na potrzeby warsztatów rozwojowych dla dzieci Twoich Pracowników? Jesteś Dyrektorem Szkoły? Chcesz uczniów Twojej szkoły dobrze przygotować do startu w szkole ponadpodstawowej? A do startu w Życie? Jesteś Rodzicem? Chcesz zorganizować ciekawe i pożyteczne zajęcia dla swojego Dziecka i grupki jego kolegów/koleżanek? A może szukasz ciekawych zajęć dla Seniorów?