Trener Umysłu
Oferta

Oferta stała w Gabinecie Olinka os. Oświecenia 57 Poznań

 
 

Diagnoza

Diagnoza Neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe  ok 2,5-3h   500 zł.

Diagnoza Logopedyczna

30 minut

160 zł

Konsultacja Pedagogiczna

45 min

150 zł

Badanie Logopedyczne testem KOLD

2 spotkania

150 zł

Diagnoza testem SON-R

2-8 lat

Badanie wraz z planem terapii.

2 spotkania

300 zł

 


Trening Umysłu. Pamięć i Koncentracja

Terapia Instrumental Enrichment - znajdź mnie na liście Certyfikowanych Terapeutów.

Instrumental Enrichment® – uczy myślenia. 

 

 

Rozwój Instrumental Enrichment® to inaczej uczenie myślenia strukturalnego, rozwijanie struktur poznawczych. To budowanie rozumienia relacji między rzeczami, zjawiskami i faktami, przez kojarzenie logicznych związków między nimi. Instrumental Enrichment BASIC® jest narzędziem odpowiednim do pracy z dziećmi od lat 5,  Instrumental Enrichment I ® z dziećmi od ok 7 lat, młodzieżą a także z dorosłymi.
 

Terapia Instrumental Enrichment BASIC® używana jest do pracy z dziećmi mającymi trudności w zakresie koncentracji uwagi, ze zdiagnozowaną dysleksją, dyskalkulią, ADD, trudnościami w zakresie pamięci i koncentracji uwagi. Terapia IE® daje dobre efekty również podczas pracy z osobami z Zespołem Aspergera nad stymulowaniem rozwoju dzieci zdolnych.

 

Instrumental Enrichment to metoda zwiększenia sprawności umysłowej. Wymagająca – ale efektywna. 

 

 Instrumental Enrichment ® stanowi doskonałe narzędzie wspomagające rozwój zdolności poznawczych zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

 

 

 

Dla Seniorów

 

Poprawa funkcjonowania pamięci, koncentracji oraz uwagi. | 

 

Terapia Terapia prokognitywna – Instrumental Enrichment. | Terapia ręki. | 

 

Relax Masaż Shantala dla Dorosłych. Aromatoterapia. 

 

Współpracuję z Fundacjami, Stowarzyszeniami i osobami prywatnymi.

 

 

 

 

 

Dla Instytucji

 

Jesteś pracodawcą? Tworzysz miejsce pracy przyjazne Rodzicom? Posiadasz pomieszczenie w firmie, które chcesz udostępnić na potrzeby warsztatów rozwojowych dla dzieci Twoich Pracowników? 

 

Jesteś Dyrektorem Szkoły? Chcesz uczniów Twojej szkoły dobrze przygotować do startu w szkole ponadpodstawowej? A do startu w Życie? 

 

Jesteś Rodzicem? Chcesz zorganizować ciekawe i pożyteczne zajęcia dla swojego Dziecka i grupki jego kolegów/koleżanek? 

 

A może szukasz ciekawych zajęć dla Seniorów?