Manifest Seniorów

„Zapytaliśmy seniorów, z którymi współpracujemy, czego tak naprawdę chcą, jakiego podejścia oczekują.

Wraz z nimi stworzyliśmy manifest ich potrzeb.” – czytamy na Portalu Organizacji Pozarządowych.

Manifest został stworzony we współpracy z grupami w ramach projektu “Eksperymentarium Klimatyczne”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytajcie.

https://api.ngo.pl/media/get/185032

https://publicystyka.ngo.pl/nauczamy-ale-czy-wiemy-czego-nauczac-co-jest-potrzebne-i-dlaczego-akcja-seniorzy