Instrumental Enrichment®  – nie kochaj mnie takim jakim jestem.
Instrumental Enrichment® – nie kochaj mnie takim jakim jestem.

Instrumental Enrichment® – nie kochaj mnie takim jakim jestem.

słowa kluczowe: mediacja, uczenie się, myślenie, Instrumental Enrichment®, metoda, terapia kognitywna, terapia funkcji poznawczych

Instrumental Enrichment®, to nowatorski program edukacyjny, rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia. Cóż zatem ma on wspólnego z taką wymagającą, przewrotną miłością?

Zacznę od … i tu Państwa zaskoczę. Zacznę od początku. Ab ovo, od jaja, wielkanocne nastroje jeszcze mnie nie opuściły.

Znacie Państwo taką stronę internetową https://www.ore.edu.pl? Gwoli formalności: ORE czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Na stronie http://www.bc.ore.edu.pl w Bibliotece Cyfrowej ORE można odnaleźć interesujące publikacje, np. “Internetowy magazyn CODN Trendy. Uczenie się w XXI wieku.” Porusza on tematykę efektywnego nauczania i uczenia się, uczenia się przez całe życie (LLL), poświęcony jest europejskim i światowym trendom w tym zakresie. Prezentuje teorie, koncepty, podejścia i rozwiązania nowe, nowatorskie, czasem kontrowersyjne, bo warto je znać, korzystać, mieć materiał do refleksji i inspiracji! (1) Kilka lat temu, przygotowując sobie scenariusze i materiały do przeprowadzenia cyklu szkoleń w ramach projektu „Uczeń z Pasją” , znalazłam tam biuletyn Trendy. W numerze 2/02/2007 Trendów znajduje się ciekawy artykuł pani Beaty Wojciechowskiej, dotyczący metody Instrumental EnrichmentⓇ, mówiący o niej jako o nowatorskim programie edukacyjnym rozwijającym struktury inteligencji. Autorka publikacji nawiązuje do pokazanego wówczas z programu telewizyjnego zatytułowanego ”Nauczyć się żyć”. Przedstawiono w nim Profesora Feuersteina i jego Centrum ICELP tj. Międzynarodowe Centrum Podnoszenia Potencjału Uczenia. Zaprezentowano dużą ilość osób które przeszły specjalne programy edukacyjne.  Były to zarówno osoby mające niewielkie problemy szkolne jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pokazano kilka przypadków osób, które ze względu na występujące u nich duże trudności ale bez jasnej diagnozy nie miały swojego miejsca w strukturach szkolnych, po prostu nie widziano jak z nimi pracować.  Autorka artykułu pisze, że przekaz jaki niósł ten film był uderzający. Większość dzieci po treningu Instrumental EnrichmentⓇ funkcjonowała umysłowo w sposób zupełnie autonomiczny, znaczna część grupy ukończyła szkołę a niektórzy z nich postanowili kontynuować edukację na wyższych szczeblach edukacji. Więcej refleksji na temat wspomnianego programu Instrumental EnrichmentⓇ znajdziecie Państwo na stronie http://www.bc.ore.edu.pl/Content/47/2007_02_trendy.pdf. 

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że to publikacja z roku 2007, mamy rok 2021, minęło od tego czasu lat…  Ile? (Gimnastykujemy umysł przy każdej okazji! To ile lat minęło?) Już wtedy Instrumental EnrichmentⓇ było metodą uznaną w wielu krajach i wykładaną na różnych uniwersytetach świata. W Polsce wówczas była niemal nieznana. Od tamtego czasu liczba osób posługujących się metodą Profesora Feuersteina znacząco wzrosła. Moje zainteresowanie metodą rozpoczęło się właśnie po lekturze wspomnianego artykułu, w roku 2018. Od tego czasu uzyskałam certyfikat i licencje uprawniającą do stosowania Instrumental EnrichmentⓇ i pracuję tą metodą z dziećmi oraz z osobami dorosłymi. Odnoszę wrażenie, że nadal jest to narzędzie “dla wtajemniczonych”. Zatem – poczynając od niniejszego wpisu –  przybliżę Państwu nieco założenia Instrumental EnrichmentⓇ. Dziś – skrót skrótów skróconych wiadomości. Po pierwsze – myśl Profesora wyrosła na dwóch wielkich filarach psychologii rozwojowej na myśli Piageta(2)  i Vygotskiego(3). A dogłębną znajomość poglądów obu tych znaczących postaci nabył, nota bene, tłumacząc korespondencję pomiędzy nimi. Po drugie – Profesor patrzył na człowieka poprzez jego możliwości a nie ograniczeń i takie też są założenia terapii Instrumental EnrichmentⓇ.  Po trzecie. Jedna z książek Profesora nosi, przewrotny być może, tytuł: Kochasz mnie, nie akceptuj mnie takim jakim jestem.(4) Wydaje się to być sprzeczności z tym co jest chyba nam bliższe czyli Kochaj mnie, takim jaki jestem?! A jednak właśnie to brak pełnej akceptacji stwarza możliwości rozwoju. I to ten brak akceptacji dla bezsilności i ograniczeń, połączony z życzliwością, wiarą człowieka i jego potencjał, może być potężnym motorem rozwojowym.

(1) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication?id=32&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI= dostęp 10.04.2021

(2) Piaget Jean (1896-1980) Psycholog. Biolog. Epistemolog.  Znany przede wszystkim z teorii rozwoju poznawczego, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o dziecięcym umyśle./ Wikipedia/ “Jak możemy, z naszymi dorosłymi umysłami wiedzieć, co będzie  interesujące dla dziecka? Jeśli pójdziesz za dzieckiem, możesz odkryć  coś nowego.” Daj prawo dziecku do posiadania umysłu i bądź otwarty na to  czego się możesz dowiedzieć. (Również o sobie). A możesz naprawdę  wiele. polecam: https://pieknoumyslu.com/jean-piaget-teoria-uczenia-sie/

(3) Vygotski Lew (1896 - 1934) Psycholog. Pedagog. Opracował teorię rozwoju „wyższych funkcji psychicznych” (np. percepcji, pamięci i uwagi) u dzieci. Według Wygotskiego ich indywidualny rozwój jest głęboko spleciony z komunikacją i doświadczeniami interpersonalnymi. Ech… temat na osobny artykuł… polecam: https://pieknoumyslu.com/lew-wygotski-7-najlepszych-cytatow/

(4) Właściwie to dość dowolne tłumaczenie.   Feuerstein, R., Rand, Y., & Rynders, J. E. (1988). Don't accept me as I am: Helping "retarded" people to excel.  Plenum Press.