Trener Umysłu
Instrumental Enrichment®

Instrumental Enrichment®

Instrumental Enrichment®

Czym jest terapia?

To międzynarodowa metoda dla osób od siódmego roku życia, która zwiększa sprawność umysłową dzieci, młodzieży, dorosłych.

Metoda przeznaczona jest do pracy z osobami ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Podczas zajęć terapeuta kognitywny pomaga pacjentowi wypracować strategie poznawcze pozwalające radzić sobie z różnymi problemami poznawczymi. Reguły myślenia, które wypracowujemy w konkretnych zadaniach, są następnie przenoszone na różne sytuacje nie tylko szkolne ale też i takie, które pacjent może spotkać w życiu codziennym.”

Więcej i szerzej o tym jak pobudzać rozwój zdolności poznawczych oraz o terapii – w załączonych artykułach dr. Sajewicz – Radke.

Instrumental Enrichment ®

Jakie są cele terapii?

Celów terapii nie wyznacza terapeuta, rodzic ani inny dorosły. Terapia ma bazować na celach jej uczestnika, to pozwala budować wewnętrzną motywację.

W pracy z uczniami terapia kognitywna koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji samodzielnego uczenia się oraz na eliminowaniu deficytów poznawczych ujawniających się w przebiegu większości zaburzeń neurorozwojowych (w tym specyficznych zaburzeń uczenia się) poprzez kształtowanie nowych strategii poznawczych.

Terapeuta w pracy z uczniem stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego podopiecznego, w taki sposób aby ten mógł wykorzystać je w pracy nad problemami i zagadnieniami typowo szkolnymi, ale też w sytuacjach dnia codziennego. Jednym z najszybciej ujawniających się efektów terapii kognitywnej jest wzrost samodzielności ucznia w myśleniu, zwiększenie aktywności podczas lekcji, poprawa koncentracji uwagi oraz wzrost ciekawości poznawczej.

W dłuższej perspektywie czasowej terapia kognitywna skutkuje utrwaleniem prawidłowych strategii poznawczych umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnego typu problemów poznawczych, również tych zupełnie nowych, wcześniej niećwiczonych. Standardowy cykl spotkań terapeutycznych obejmuje średnio, w zależności od głębokości problemu, od jednego do dwóch semestrów cotygodniowych spotkań. Jedno spotkanie trwa zwykle sześćdziesiąt minut i prowadzone jest albo na terenie szkoły (jeśli szkoła zatrudnia terapeutów kognitywnych) albo poza nią (w poradni, gabinecie terapeutycznym, bądź bezpośrednio w domu ucznia). 

źródło: terapiakognitywna.pl

Instrumental Enrichment ®

Na czym polega terapia?

Terapeuta nie stawia się w pozycji eksperta, a raczej partnera. Założenie jest takie, że również terapeuta będzie się czegoś w tej relacji uczył.

Terapeuta spotyka się z uczestnikiem terapii raz lub dwa razy w tygodniu, indywidualnie lub w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Spotkania składają się z trzech części: wprowadzenie i przygotowanie do procesu poznawczego, akt poznawczy oraz omówienie – podsumowanie procesu.

Uczestnicy wypełniają karty pracy, te są jednak tylko punktem wyjścia do rozmowy. Tym, co jest innowacyjne w tej metodzie, a jednocześnie jest jej najważniejszym elementem, jest zadawanie pytań. Na przykład: „Od czego zaczniesz? Dlaczego?”, „Jaki cel chcesz osiągnąć?”, „Jak chcesz to zrobić?” „Skąd wiesz, że to dobry pomysł? W ten sposób uczestnik wypracowuje własną drogę rozwiązywania problemów, a nie podąża za narzuconym przez prowadzącego schematem.

Terapeuta nie będzie więc sugerował rozwiązań, będzie raczej motywował uczestnika do samodzielnego stawiania pytań, a potem samodzielnego szukania odpowiedzi na nie. Nie istnieje też jakaś ukryta wiedza – od czego uczestnik powinien na przykład zacząć albo jakie kolejne kroki wykonywać – cały proces ma zachować otwarty i płynny przebieg.

źródło: Metoda Feuersteina pomoże twojemu dziecku samodzielnie myśleć i działać – Trudności Rozwojowe (trudnoscirozwojowe.pl)