Instrumental Enrichment – jak to działa?

Instrumental Enrichment – jak to działa?

Jaka jest podstawowa teoria, która za tym stoi?

Teoria strukturalnej modyfikowalności poznawczej postrzega organizm ludzki jako otwarty, adaptacyjny i podatny na zmiany. Celem tego podejścia jest modyfikacja jednostki, kładąc nacisk na autonomiczną i samoregulującą się zmianę. Inteligencja jest postrzegana jako skłonność ludzi do modyfikowania siebie w obliczu takiej potrzeby. Obejmuje zdolność jednostki do zmiany przez uczenie się i zdolność do wykorzystania doświadczenia. Celem jest przeniesienie schematów myślenia i doświadczeń z warunków „laboratoryjnych”, terapeutycznych do przyszłych dostosowań w życiu codziennym. Inteligencja jest definiowana jako zmienny stan, a nie niezmienna cecha.

Poznanie odgrywa zatem centralną rolę w ludzkiej modyfikowalności, która może łagodzić wpływ czynników i predyspozycji genetycznych, upośledzenia organicznego lub deprywacji edukacyjnej.

Jak to działa?

Nasze instrumenty rzutują na umysł poprzez rodzaj języka, którego potrzebujemy, aby „się poprawić”. Operacje wykonywane podczas spotkań/terapii powodują restrukturyzację poznawczą i umożliwiają jednostce lepsze funkcjonowanie. Z czasem sposób myślenia osoby zmienia się na CAN, a nie CAN’T i pomaga stworzyć odnoszącą sukcesy i szczęśliwą osobę. Ostatecznie ta nowo odkryta niezależność umożliwia osobie osiągnięcie swojego potencjału i spełnienie marzeń.

Ile czasu upłynie, zanim zacznę widzieć wyniki?

Czas trwania terapii będzie zależał od deficytów i problemów, z jakimi osoba leczona siada z nami do stołu. Im głębsze deficyty i zależności, tym dłużej potrwa interwencja. Część terapii ma związek z rozwojem lepszej koncentracji uwagi i dłuższej koncentracji. Czas trwania zabiegów zostanie ustalony po osobistej konsultacji.

Metoda ta jest szeroko stosowana w Izraelu (gdzie została opracowana), Europie i na całym świecie od 60 lat. Obecnie zyskuje coraz większy zasięg w Stanach Zjednoczonych.