Blog
Featured

Działaj Lokalnie!

Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Projekt, który realizuję wraz ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek dotyczy akcji społecznej związanej z promowaniem aktywności umysłowej i przeciwdziałaniu skutkom wywołanym covid19.