Trener Umysłu

Trener Umysłu

Strona Główna

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu.” H. D. Thoreau.